Acordió, àlbum per a fotografies personalitzat

Acordió, Projecte d’enquadernació artísica. Àlbum per fotografies personalitzat.
Paper de cotó i coberta de tela. No inclou les fotografies interiors.

Category:
Contacte a través de WhatsApp
Contacte a través de WhatsApp