ArtQuadernaArtQuaderna

Art i quadern, llibre i estructura

Taller d’enquadernació artesanal a Sabadell i de treballs tradicionals i tècniques manuals aplicades al món dels documents gràfics: els llibres, els manuscrits, els papers. Treballem amb perspectiva i visió arqueològica de les històries personals que contenen els documents: la seva geografia i la seva pertinença en el temps. I ho fem amb les eines de l’arxiver, del bibliotecari, del conservador i del restaurador.

ArtQuaderna és un espai on cultivem la creativitat amb el paper com a suport d’expressió artística. Ens enamora l’art i l’artesania i volem caminar entre llibres, documents i obres artístiques.

Us convidem a conèixer aquest espai experiencial on cultivem creativitat propera, única i sobretot molt personal.

Serveis

El nostre treball vers el paper com art i ofici recull un seguit de feines que volen ajudar-vos o acompanyar-vos.

Treballem per encàrrec sota pressupost i també elaborem peces úniques fruit del nostre camí d’experimentació que volem compartir en el nostre espai de creació.

Esperem que hi trobeu motius inspiradors per conèixer-vos i tenir-vos al nostre costat.

Enquadernació artesanal

El taller d’enquadernació d’ArtQuaderna treballa de forma manual, elaborant peces úniques o autoedicions de petits tiratges. Preparem els plecs o quaderns que els cosim i protegim amb unes cobertes generalment de cartó.

Apliquem les tècniques, els materials i les eines de l’ofici d’enquadernador i seguim els criteris de tradició i modernitat del treball artesà. D’un conjunt de papers podem elaborar una peça feta a la mida de les vostres necessitats.

Voleu demanar-ne pressupost?

Conservació i restauració de documents gràfics

Apliquem tècniques i processos per millorar l’estat dels llibres, publicacions, manuscrits, mapes, gravats, dibuixos… que es troben en males condicions, ja sigui pel pas dels anys, per la mala conservació o bé a causa del seu ús.

Reparem els deterioraments o danys que presentin els documents, i preparem elements que ajudin a una millor conservació i arxiu, i fins i tot, elaborem sistemes d’exhibició efímers o bé en marcacions definitives per tal de poder tenir cura dels documents. En el cas dels llibres, apliquem les tècniques de l’enquadernació artesanal i de la restauració de paper, sempre sota els principis de respecte a l’origen de la peça i de reversibilitat dels procediments.

Voleu demanar-ne pressupost?

Organització d’arxius i biblioteques personals

Fem d’arxivers i bibliotecaris del teu arxiu i de la teva biblioteca, i tenim cura del patrimoni bibliogràfic familiar. Apliquem les tècniques d’identificació i documentació amb les premisses de què tenim, com ho tenim i quina és la finalitat de la seva conservació. Posteriorment classificarem i ordenarem, i si cal, restaurarem i millorarem el seu estat de conservació aplicant els criteris de la restauració del paper.

L’organització dels documents i llibres han de facilitar la localització dels coneixements del nostre interès.

Voleu demanar-ne pressupost?

Recerca històrica de l’àmbit personal

Us acompanyem en l’elaboració d’un estudi de la teva microhistòria familiar o genealogia a partir de l’anàlisi de les fonts documentals en arxius, biblioteques i centres de documentació utilitzant els mètodes i les tècniques de la recerca històrica i d’altres ciències socials o artístiques.

Del vostre àmbit patrimonial, sigui personal o laboral, i a partir d’un esdeveniment o un personatge, podrem arribar a valorar, relatar i difondre el tema d’investigació i interès.

Voleu demanar-ne pressupost?

Projectes artesanals i artístics

En el taller desenquadernem, reparem, recomponem, relliguem una i una altra vegada fins que a les mans apareix una creació bonica i ben resolta tècnicament.
El nostre repte és l’experimentació en obres de paper, cartó i fibres vegetals que beuen de les fonts de l’art popular i de l’artesania. Són projectes únics i particulars, que esdevenen llibres, quaderns, llibretes… És la nostra raó d’existir.

Voleu demanar-ne pressupost?

Activitats i tallers experiencials

Ens agrada compartir els nostres coneixements i per això organitzem activitats i tallers de curta i de llarga durada, on el paper n’és el protagonista. Els serveis d’ArtQuaderna els fem també experiencials, i si no voleu que us ho fem nosaltres, podeu venir a  aprendre a tenir curar dels vostres llibres i papers personals.
També acollim arts visuals que treballem amb el paper com a suport, així com altres activitats relacionades amb l’art i la cultura de proximitat.

Voleu conèixer la nostra programació?

Venda exhibició a l’espai botiga

A la botiga oferim obres, materials i eines relacionats amb les nostres activitats i serveis: l’art, l’enquadernació, el dibuix, la il·lustració, la fotografia…, També ens agrada ser l’aparador d’aquelles creacions fetes amb les mans i que tenen la intenció de despertar emocions.

A l’espai acollim i mostrem tot allò que dona valor a l’art i a l’ofici. També preparem mostres i presentacions d’obres visuals, literàries, musicals…

Visiteu-nos

Espai de cotreball

ArtQuaderna, com a taller artesà de treball del món del llibre i dels documents gràfics,  està obert a altres artesans o artistes d’aquest sector que vulguin disposar d’un espai on desenvolupar la seva feina.

Expliqueu-nos què necessiteu i us farem arribar informació sobre el funcionament, horaris i preus d’aquest servei.

Hi esteu interessats?
Contacte a través de WhatsApp
Contacte a través de WhatsApp