Condicions de compra i reserva

L’Avís Legal publicat en aquesta pàgina Web identifica al titular segons el qual s’estableix en l’Art. 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i conté informació sobre la política de protecció de dades de caràcter personal.

Els productes i serveis oferts en aquesta pàgina estan destinats al consum, per la qual cosa el contracte de compravenda es realitza en el moment en què el client emet la confirmació expressa de la seva comanda. Per aquest motiu, MONTSERRAT GARRIGA BERENGUER, recomana la lectura íntegra de l’avís legal i d’aquestes condicions generals abans d’acceptar la comanda.

El contracte actual es formalitza en el marc legal establert per al Comerç Electrònic per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tenint en compte la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i la Llei 3/2014, de 27 de març. Les condicions de contractació són les següents:

Característiques dels productes i serveis

Les característiques dels productes i serveis oferts en aquest lloc apareixen en pantalla al costat de la identificació visual d’aquests.

Preus

S’aplicaran els preus vigents que consten en la pàgina Web en el moment de la formalització de la comanda. El preu dels productes es detalla al costat de cadascun d’aquests. Està inclòs l’IVA, aquest es desglossa posteriorment en el procés de compra.

Idiomes en què es podrà realitzar la comanda

Català.

Passos a seguir per a realitzar les comandes

Haurà de seleccionar els articles que li interessin informant el nombre d’unitats i fent “clic” en el botó “afegir a la cistella” per a afegir-los a la cistella de la compra. En qualsevol moment vostè pot visualitzar el contingut de la cistella de la compra, on podrà veure els articles seleccionats, el seu preu, els impostos i les despeses de va enviar. Des d’aquesta mateixa finestra, abans d’enviar la comanda podrà corregir, canviar o anul·lar els productes seleccionats.

Quan hagi acabat de triar productes premi l’opció “cistella” i ves a “caixa”. Haurà de facilitar les seves dades personals, el seu correu electrònic, una adreça de facturació, així com informar en el camipnformació addicional quina modalitat de recepció desitja, ja sigui de manera presencial al nostre local o per correu electrònic (informant de l’adreça de correu electrònic de la persona que fará ús dels serveis).

Posteriorment, serà necessari acceptar les Condicions de Compra mitjançant la marcació d’una casella d’acceptació.
Com a últim pas haurà de triar la forma de pagament. Una vegada realitzat el procés rebrà una confirmació de la compra efectuada.

Seguiment de la comanda

Una vegada realitzada la comanda, aquesta serà arxivada de manera que pugui ser accessible a través d’Internet fins que s’hagi realitzat el seu lliurament.

Confirmació de la recepció de la comanda

Cada vegada que l’empresa rep una comanda s’envia un correu electrònic de confirmació de recepció en el termini de 24 hores des de la recepció d’aquesta, excepte en el cas que es rebi en dies festius o caps de setmana, que s’enviarà la confirmació el dia hàbil següent a la recepció.

Formes de pagament

Pagament mitjançant transferència bancària. El client haurà de realitzar una transferència bancària pel total de l’operació al compte indicat pel venedor. S’estableix un període màxim de tres dies laborals a comptar des de la confirmació de la comanda per a rebre l’import. Si transcorregut aquest termini la transferència no s’ha fet efectiva, la comanda serà anul·lada automàticament i el contracte s’entendrà resolt. El client haurà d’indicar en la transferència les dades següents:

  • DNI o NIF i nom de la persona física o jurídica a la qual haurà de facturar-se la comanda.
  • Número identificador de comanda, assignat automàticament pel sistema en finalitzar el procés de compra, en el concepte de la transferència.
  • Indicar com a beneficiari de la transferència a MONTSERRAT GARRIGA BERENGER

Pagament mitjançant targeta de crèdit. En el cas que es vulgui utilitzar aquest mètode de pagament s’ha d’informar que es recollirà el xec al nostre espai i abonar l’import en el moment de la seva recollida.

Pagament en efectiu. En el cas que es vulgui utilitzar aquest mètode de pagament s’ha d’informar que es recollirà el xec al nostre espai i abonar l’import en el moment de la seva recollida.

Dret de desistiment

D’acord amb el que es disposa en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar justificació, llevat excepció legal.

El termini de desistiment conclourà 14 dies després naturals comptats a partir del dia de la formalització del contracte. Per a
exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el
model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Tant el correu electrònic com l’adreça postal a la qual podrà dirigir la seva sol·licitud apareixen al final de les presents condicions de compra.

Per a determinar l’observança del termini per a desistir es tindrà en compte la data d’expedició de la declaració de desistiment. MONTSERRAT GARRIGA BERENGER comunicarà sense demora al client en un suport durador el justificant de recepció d’aquest desistiment, en cas de rebre l’exercici d’aquest dret a través de correu electrònic.

MONTSERRAT GARRIGA BERENGER reemborsarà tot pagament rebut del client, inclosos, si escau, els costos de lliurament, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte del client. MONTSERRAT GARRIGA BERENGER efectuarà el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que el client expressi el contrari i sempre que aquest no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, en cas que el client hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, MONTSERRAT GARRIGA BERENGER no estarà obligada a reemborsar els costos addicionals que d’això es derivin.

El client haurà de retornar els productes que conformin la comanda objecte de la devolució a MONTSERRAT GARRIGA BERENGER en perfecte estat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte a MONTSERRAT GARRIGA BERENGER. Es considerarà complert aquest termini si el client efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies naturals. El client només suportarà els costos directes de devolució de la comanda.

El client serà responsable de la disminució de valor dels títols resultant d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Formulari de desistiment

MONTSERRAT GARRIGA BERENGUER facilita el present formulari als clients que havent comprat algun producte en aquest lloc web, desitja desistir el contracte de compravenda. No obstant això, i a fi de facilitar el dret de desistiment, tots els camps del present formulari hauran de ser completats pel client:

A l’atenció de MONTSERRAT GARRIGA BERENGUER, amb domicili a carrer Capmany, 98 – 08201 SABADELL (Barcelona):

Per la present comunico que desisteixo del contracte de compravenda referit a la comanda realitzada a través de la pàgina web https://artquaderna.cat/.
Data de la comanda: __/__/_____.
Número identificador comanda: ____

Nom i cognoms del client: ____________ Domicili del client: _________
Signatura del client (en cas que fos lliurat en paper)

Data:_______

Modalitats d’enviament, termini de lliurament i transport

Despeses d’enviament: No hi ha despeses d’enviament, ja que el xec regal s’envia per correu electrònic o bé, el client també pot optar per anar a recollir la comanda a ArtQuaderna, a la següent direcció: Carrer Capmany, 98 – 08021 SABADELL (Barcelona).

Política de preus. MONTSERRAT GARRIGA BERENGER es reserva unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes oferts a través d’aquest lloc web, s’aplicaran els preus vigents en la publicitat coincident amb el moment de la formalització de la comanda, per a garantir al client la veracitat del preu dels productes.

Dubtes o reclamacions. L’usuari pot dirigir els seus dubtes, reclamacions o consultes sobre el seguiment de la comanda a.

Empresa: MONTSERRAT GARRIGA BERENGER
Adreça: Carrer Capmany, 98 – 08021 SABADELL (Barcelona) Telèfon: 681142892
Mail: info@artquaderna.cat

Contacte a través de WhatsApp
Contacte a través de WhatsApp